Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konsultacje społeczne dotyczące Planów działania na rok 2013

data publikacji: 19-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje wyniki przeprowadzonych
w dniach od 10 do 24 września br. konsultacji społecznych, dotyczących Planów działania na rok 2013 dla Priorytetów VI-IX wdrażanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do pobrania: