Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 22-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej.
Projekt Technical Ambassadors belgijskiej instytucji RTC Oost-Vlaanderen (regional technological center East-Flanders) ABVV - FGTB (Socialist Union Belgium) Living Stone Dialoog vzw, skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, przede wszystkim osób młodych. Przedsięwzięcie ma na celu:

  1. opracowanie zestawu standardowych działań z firmami dla różnych grup docelowych (uczniów uczestniczących w systemie szkolnictwa zawodowego na szczeblu szkoły średniej wyżej uczelni);
  2. zwiększenie zainteresowania wśród przedsiębiorców do przeprowadzenia niezbędnych inwestycji i kampanii promocyjnych w celu zapewnienia napływu przyszłych pracowników;
  3. zwiększenie znaczenia zaangażowania pracowników w te działania. Jest to konieczne, aby stworzyć możliwie najbardziej realistyczny i wiarygodny obraz i znaczenie kwestii technicznych w przedsiębiorstwach.

Realizacja projektu, w tym współpraca ponadnarodowa, planowana jest w okresie od lutego 2013 roku do końca roku 2014.
W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii:

isabelle@rtcoostvlaanderen.be
hanne.sanders@abvv.be
www.rtcoostvlaanderen.be
www.abvv.be

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.