Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL

data publikacji: 26-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 19 września – 01 października 2012r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (*pdf)