Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.1

data publikacji: 10-07-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach
Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: POKL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa ubogich osób w wieku 18-25 lat z powiatu średzkiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. Czeremchowa 6a/7, 61-474 Poznań
Wartość projektu: 1 069 267,59 zł
Wartość dofinansowania: 1 069 267,59 zł
Liczba zdobytych punktów: 97,0 pkt.
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: Kierunek - kariera
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara, ul. Józefa Piłsudskiego 45/1, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 935 374,80 zł
Wartość dofinansowania: 935 374,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 97
Data podpisania umowy: 09-10-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: Reintegracja zawodowa młodych w powiecie konińskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna Roztoka, Roztoka 20, 62-540 Kleczew
Wartość projektu: 509 850,68 zł
Wartość dofinansowania: 509 850,68 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,50
Data podpisania umowy: 23.10.2012 r.

Nr konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: „Musiało… i się udało”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow, ul. Wyszyńskiego 14/5, 62-510 Konin
Wartość projektu: 497 062,99 zł
Wartość dofinansowania: 497 062,99 zł
Liczba zdobytych punktów: 96
Data podpisania umowy: 08.11.2012

Nr konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: „Młodzi – kompetentni zawodowo”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, ul. Prusa 31, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 1 793 183,50 zł
Wartość dofinansowania: 1 793 183,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,5
Data podpisania umowy: 29.11.2012 r.

Nr konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: „Szansa dla młodych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Wierzbięcice 16/1, 61-568 Poznań
Wartość projektu: 1 401 359,70 zł
Wartość dofinansowania: 1 401 359,70 zł
Liczba zdobytych punktów: 117
Data podpisania umowy: 29.11.2012 r.

Nr konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: „Lepsze jutro. Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 1 325 969,68 zł
Wartość dofinansowania: 1 325 969,68 zł
Liczba zdobytych punktów: 107
Data podpisania umowy: 29.11.2012 r.

Nr konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: „Postaw na siebie. Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu kaliskiego oraz powiatu M. Kalisz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 1 382 542,72 zł
Wartość dofinansowania: 1 382 542,72 zł
Liczba zdobytych punktów: 100
Data podpisania umowy: 29.11.2012 r.

Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie – zadbaj o swoją przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EUROSOLUTIONS, ul. Piekary 12, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 1 534 268,59 zł
Wartość dofinansowania: 1 534 268,59 zł
Liczba zdobytych punktów: 99,5
Data podpisania umowy: 03.12.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: „Uwierz w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Wierzbięcice 16/1, 61-568 Poznań
Wartość projektu: 1 777 240,50 zł
Wartość dofinansowania: 1 777 240,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 98
Data podpisania umowy: 4.12.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: „18:25 – Czas na szkolenie, staż i pracę – kompleksowy program wsparcia dla młodych bezrobotnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PROFESJA Dominika Flaczyk, ul. Szamotulska 12, 62-081 Chyby
Wartość projektu: 4 863 448,05 zł
Wartość dofinansowania: 4 863 448,05 zł
Liczba zdobytych punktów: 95
Data podpisania umowy: 13.12.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: Młodzi aktywni
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara, ul. Józefa Piłsudskiego 45/1, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 1 356 612,30 zł
Wartość dofinansowania: 1 356 612,30 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5
Data podpisania umowy: 3.12.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: Młodzi – aktywni na rynku pracy i w społeczeństwie! Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem w województwie wielkopolskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, al. Niepodległości 2, 64-920 Piła
Wartość projektu: 1 666 711,57 zł
Wartość dofinansowania: 1 666 711,57 zł
Liczba zdobytych punktów: 112,5
Data podpisania umowy: 24.10.2011 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: Nie! dla wykluczenia społecznego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO, ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 1 075 909,70 zł
Wartość dofinansowania: 1 075 909,70 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5
Data podpisania umowy: 13.12.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: „Klub Integracji Społecznej – drogą do reintegracji społeczno-zawodowej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna,
ul. Brzask 21/7, 60 - 369 Poznań
Wartość projektu: 1 277 950,40 zł
Wartość dofinansowania: 1 277 950,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 89,5
Data podpisania umowy: 16.01.2013 r.

Tytuł projektu: „Budowa sieci Klubów Integracji Społecznej na terenie gmin Kórnik i Komorniki”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 1 441 144,88 zł
Wartość dofinansowania: 1 441 144,88 zł
Liczba zdobytych punktów: 95 pkt.
Data podpisania umowy: 22.03.2013 r.

Tytuł projektu: „Budowa sieci Klubów Integracji Społecznej na terenie gmin Mosina i Borek Wlkp.”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 1 450 415,36 zł
Wartość dofinansowania: 1 450 415,36 zł
Liczba zdobytych punktów: 92,5 pkt.
Data podpisania umowy: 25.03.2013 r.

Numer konkursu: 1/POKL/7/E.1.1/12
Tytuł projektu: „PWP Wspólnie do celu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 1 124 304,15 PLN
Wartość dofinansowania: 1 124 304,15 PLN
Liczba zdobytych punktów: 92 pkt
Data podpisania umowy: 05.07.2013 r.

Numer konkursu: POKL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: „Przeciwko wykluczeniu - naprzeciw wyzwaniom”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 1 055 116,82 PLN
Wartość dofinansowania: 1 055 116,82 PLN
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt
Data podpisania umowy: 2.07.2013 r.

Numer konkursu: 1/POKL/7/E.1.1/12
Tytuł projektu: PWP_KLUB AKTYWNYCH
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Skrzynka 28 , 62- 402 Ostrowite
Wartość projektu: 845 937,00 zł
Wartość dofinansowania: 845 937,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 87,5
Data podpisania umowy: 27. 06 .2013 r.

Numer konkursu: 1/POKL/7/E.1.1/12 na projekty z komponentem ponadnarodowym
Tytuł projektu: „PWP – Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko - niemieckiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Wartość projektu: 580 845,60 zł
Wartość dofinansowania: 580 845,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 92,5
Data podpisania umowy: 02.07.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/12
Tytuł projektu: „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie – sposobem na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna,
ul. Stokrotkowa 3, 62-510 Konin
Wartość projektu: 1 257 200,40 zł
Wartość dofinansowania: 1 257 200,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 78,5
Data podpisania umowy: 3.12.2013 r.