Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Działania 9.2

data publikacji: 02-04-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer projektu: POKL.09.02.00-30-001/12
Tytuł projektu: „Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18/801, 61-713 Poznań
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Wartość projektu: 45 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 39 262 500,00 zł
Data podpisania uchwały: 20.09.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/9.2/1/12
Tytuł projektu: Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum Zawodowego w Pile prowadzonego przez Centrum Kształcenia „Nauka” Sp. z o. o. i Technikum w Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zachodniopomorska Szkoła Businessu
Instytut Kształcenia Managerów w Pile, Aleja Niepodległości 2, 64-920 Piła
Wartość projektu: 1 971 116,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 719 798,71 PLN
Liczba zdobytych punktów: 92,5
Data podpisania umowy: 29.11.2012 r.

Tytuł projektu: Czas informatyków
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o., ul. Seneki 6, 60-461 Poznań
Wartość projektu: 1 216 291,14 PLN
Wartość dofinansowania: 1 061 214,02 PLN
Liczba zdobytych punktów: 92,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13.12.2012

Tytuł projektu: Czas logistyków
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Nowa Edukacja Sp. z o.o., ul. Tomasza Drobnika 35, 60-693 Poznań
Wartość projektu: 1 037 154,51 PLN
Wartość dofinansowania: 904 917,31 PLN
Liczba zdobytych punktów: 101 pkt.
Data podpisania umowy: 13.12.2012

Tytuł projektu: Innowacyjne nauczanie? Czemu nie?
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkolenia, Doradztwo Zawodowe KWANT Sp. z o.o., ul. Seneki 6, 60-461 Poznań
Wartość projektu: 1 038 159,06 PLN
Wartość dofinansowania: 905 793,78 PLN
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 13.12.2012

Numer konkursu: PO KL/9.2/1/12
Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje – lepszy start
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Gnieźnieński
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 846 658,81 PLN
Wartość dofinansowania: 738 709,77 PLN
Liczba zdobytych punktów: 95,5
Data podpisania umowy: 7.01.2013

Numer konkursu: PO KL/9.2/1/12
Tytuł projektu: Mechanik motocyklowy z pasją
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań/Zespół Szkół Samochodowych
w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań
Wartość projektu: 954 843,55 PLN
Wartość dofinansowania: 833 101,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 103
Data podpisania umowy: 08.01.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/9.2/1/12
Tytuł projektu: Pracownie Pasjonatów
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa
Wartość projektu: 498 888,00 PLN
Wartość dofinansowania: 435 279,78 PLN
Liczba zdobytych punktów: 88,00
Data podpisania umowy: 5.03.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/9.2/1/12
Tytuł projektu: Edukacja na miarę naszych potrzeb
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań/Zespół Szkół Mechanicznych im.
KEN w Poznaniu, ul. Świerkowa 8, 61 – 472 Poznań
Wartość projektu: 2 980 337,40 PLN
Wartość dofinansowania: 2 600 334,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 89
Data podpisania umowy: 5.03.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/9.2/1/12
Tytuł projektu: „Nowe kwalifikacje – Twoja przyszłość - wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów i efektywności nauczania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-
Doradcza A. Gawrońska Sp.j., ul. Nowosolska 21/3a, 60-171 Poznań
Wartość projektu: 1 348 562,17 PLN
Wartość dofinansowania: 1 176 620,49 PLN
Liczba zdobytych punktów: 87,50
Data podpisania umowy: 8.03.2013 r.

Tytuł projektu: Kompetentni zawodowo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 760 352,00 PLN
Wartość dofinansowania: 663 407,12 PLN
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 12.03.2013 r.

Tytuł projektu: Pierwsze kroki na rynku pracy. Kompleksowy program rozwojowy dla uczniów ZSZ w ZSP im. H. Sienkiewicza w Trzciance i ZSZ w ZSP im. J. Nojego w Czarnkowie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Aleja Niepodległości 2, 64-920 Piła
Wartość projektu: 1 213 739,68 PLN
Wartość dofinansowania: 1 058 987,87 PLN
Liczba zdobytych punktów: 94 pkt.
Data podpisania umowy: 20.03.2013

Tytuł projektu: Rozwiń skrzydła swoich możliwości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
Wartość projektu: 614 901,96 PLN
Wartość dofinansowania: 536 501,96 PLN
Liczba zdobytych punktów: 91 pkt.
Data podpisania umowy: 03.04.2013

Numer konkursu: PO KL/9.2/1/12
Tytuł projektu: KWALIFIKACJE II. Program zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Jeleniogórska 4-6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 1 498 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 307 005,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 87,5
Data podpisania umowy: 08.08.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.2/1/12
Tytuł projektu: „Program Rozwojowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: INFOS Tomasz Żurek
ul. Świetokrzyska 2A/6, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 1 371 314,82 zł
Wartość dofinansowania: 1 196 472,18 zł
Liczba zdobytych punktów: 87,0 pkt.
Data podpisania umowy: 17.09.2013 r.

Numer konkursu: PO KL/9.2/1/12
Tytuł projektu: Mój plecak praktycznych umiejętności – III edycja
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa
Wartość projektu: 470 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 410 075,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 87,00
Data podpisania umowy: 23.09.2013 r.

Numer konkursu: POKL/9.2/1/12
Tytuł projektu: „Szkoła z przyszłością”.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
ul. Nad Wełną 6, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 870 748,40 zł.
Wartość dofinansowania: 759 727,98 zł.
Liczba zdobytych punktów: 86,50 pkt.
Data podpisania umowy: 13.03.2014 r.

Numer konkursu: POKL/9.2/1/12
Tytuł projektu: „Logistyk – absolwent z praktyką”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań/ Zespół Szkół Handlowych, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
Wartość projektu: 370 762, 18 zł
Wartość dofinansowania: 323 490,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 85,00 pkt.
Data podpisania umowy: 24.03.2014 r.

Numer konkursu: POKL/9.2/1/12
Tytuł projektu: „Profesjonalna szkoła”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
Wartość projektu: 366 372, 97 zł
Wartość dofinansowania: 319 660, 41 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,50 pkt.
Data podpisania umowy: 19.03.2014 r.