Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wzór raportu dotyczącego kwot ryczałtowych

data publikacji: 31-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w przypadku projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe, do każdego wniosku o płatność należy dołączać raport stanowiący załącznik nr 1, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Beneficjenta.

Do pobrania: