Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

V Ponadnarodowe Forum Partnerskie

data publikacji: 31-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje informacje dotyczące
V Ponadnarodowego Forum Partnerskiego organizowanego przez Krajową Instytucję Wspomagającą w dniach 20-21 listopada br. w Warszawie oraz informacje dotyczące innych form wsparcia dla Projektodawców w zakresie współpracy ponadnarodowej oferowanych przez KIW.

Do pobrania: