Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 8.1.3

data publikacji: 11-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 01.09.2008 r. w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych.

LISTA RANKINGOWA  w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych.

M-ce
Beneficjent
Tytuł
 
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
ocen
1
Wielkopolski Związek Pracodawców
 
Wielkopolska Liderem CSR
ul. Wieruszowska 16 60-166 Poznań
86,5
2
Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
CRS - społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa - promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
71
3
Konińska Izba Gospodarcza
FLEXICURITY i wszystko jasne
 
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
62-510 Konin
62,5