Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 9.2 PO KL

data publikacji: 07-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO L/9.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego rozpocznie się w dniu 26 listopada br.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.