Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Niemiec poszukuje partnera ponadnarodowego do realizacji projektu

data publikacji: 07-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Niemiec poszukuje partnera zagranicznego do współpracy ponadnarodowej.

Niemiecka instytucja Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V. poszukuje partnera do współpracy przy projekcie International cooperation in the area of preventive approaches on tackling long-term unemployment od stycznia 2013 r. w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, tworzenia sieci współpracujących instytucji na rzecz wsparcia skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Niemiec:

Anja Scherbe
Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e. V.
Außenstelle Nordhausen
Reichsstraße 30
99734 Nordhausen
Germany
Tel.: +049 3631 4759-28
Fax: +049 3631 475929
www.bwtw.de

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.