Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Plenerowy Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego podczas obchodów Imienin ulicy Św. Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2012 r.

data publikacji: 08-11-2012

                          

Plenerowy Punkt Informacyjny EFS współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza do odwiedzenia

Plenerowego Punktu Informacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego podczas obchodów Imienin ulicy Św. Marcin
w Poznaniu w dniu 11 listopada 2012 r.

Podczas niedzielnego spaceru mieszkańcy Poznania oraz wszystkie osoby odwiedzające Plenerowy Punkt Informacyjny EFS będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad w zakresie uzyskiwania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, np. w zakresie założenia działalności gospodarczej z pomocą środków unijnych, bezpłatnych szkoleń ogólnych i specjalistycznych, kursów zawodowych, studiów podyplomowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oferta skierowana jest zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracujących, a także dla przedsiębiorców. Na stoisku Plenerowego Punktu Informacyjnego EFS będzie można uzyskać nieodpłatnie materiały informacyjne oraz promocyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto, dla dzieci i młodzieży przewidziano różnorodne quizy, gry i zabawy związane z tematyką Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

WUP w Poznaniu serdecznie zaprasza do odwiedzenia stoiska Plenerowego Punktu Informacyjnego EFS w niedzielę, 11 listopada 2012 r., w godzinach od 11:00 do 18:00 podczas obchodów Imienin ulicy Św. Marcin w Poznaniu

Informacji na temat Plenerowego Punktu Informacyjnego EFS udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Człowiek – najlepsza inwestycja