Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Akcja Wielkopolski InfoBus EFS 2012

data publikacji: 08-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w dniu 13 listopada 2012 r. rozpoczyna akcję Wielkopolski InfoBus EFS. Akcja będzie prowadzona do dnia 21 listopada 2012 r. na terenie województwa wielkopolskiego. W jej ramach zorganizowany będzie mobilny punkt informacyjny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach akcji Wielkopolski InfoBus EFS pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu udzielać będą potencjalnym uczestnikom projektów oraz potencjalnym Beneficjentom (projektodawcom) informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz dofinansowania projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby zainteresowane będą miały możliwość bezpłatnie uzyskać informacje na temat form wsparcia między innymi dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców, szkół i placówek oświatowych, organizacji pozarządowych. Dla dzieci i młodzieży przewidziano różnorodne quizy, gry i zabawy związane z tematyką Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem akcji jest dotarcie z informacją o tym, co oferuje komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bezpośrednio do mieszkańców województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, gnieźnieńskim, kolskim, konińskim, słupeckim, wągrowieckim, wrzesińskim, złotowskim.

Wielkopolski InfoBus EFS będzie czekał na Państwa w dniach:

13.11.2012 r. – na Rynku w Czarnkowie, w godz. 12:00 – 15:00;
14.11.2012 r. – na Rynku w Gnieźnie, w godz. 11:15 – 14:15;
15.11.2012 r. – na Rynku w Koninie, w godz. 12:15 – 15:15;
16.11.2012 r. – na Rynku w Wągrowcu, w godz. 11:30 – 14:30;
17.11.2012 r. – na Rynku w Słupcy, w godz. 12:00 – 15:00;
19.11.2012 r. – na Rynku w Kole, w godz. 13:00 – 16:00;
20.11.2012 r. – na Rynku we Wrześni, w godz. 11:00 – 14:00;
21.11.2012 r. – na Rynku w Złotowie, w godz. 13:00 – 15:00.

Zapraszamy do odwiedzenia mobilnego punktu informacyjnego EFS w ramach akcji Wielkopolski InfoBus EFS.

Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: