Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Międzynarodowe warsztaty pt. „Młodzież i ich uczestnictwo w życiu społecznym”

data publikacji: 08-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca Program Operacyjny Kapitał Ludzki wraz z partnerem z Flandrii zapraszają na międzynarodowe warsztaty pt. „Młodzież i ich uczestnictwo w życiu społecznym: Czy młodsze pokolenie jest w stanie dokonać przekształcenia polityki europejskiej?", które odbędą się w dniach 15-17 maja 2013 r., na Uniwersytecie w Antwerpii.

Warsztaty o charakterze akademickim mają na celu zbadanie, jak młode pokolenie obywateli próbuje zrozumieć sens aktualnych zjawisk społecznych i występujących problemów. Podłożem do zorganizowania warsztatów i dyskusji na ten temat jest fakt, że niektórzy badacze są przekonani o widocznym wycofywaniu się młodych z życia publicznego, podczas gdy inni sugerują, że aktywność obywatelska młodych ludzi jest stabilna i że mogą oni być nadal otwarci na uprawianie nie zinstytucjonalizowanej polityki, zatem rozbieżność poglądów w tej kwestii stymulować może ciekawą dyskusję na ten temat.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów znajdują się na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl. W przypadku pytań można również kontaktować się bezpośrednio z Marijke CELIS, adres mailowy: marijke.celis@ua.ac.be.