Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Algorytm podziału środków na realizację projektów systemowych przez gminy i powiaty województwa wielkopolskiego w roku 2013, w ramach Działania 7.1 PO KL

data publikacji: 13-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia algorytm podziału środków na realizację projektów systemowych przez gminy i powiaty województwa wielkopolskiego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Algorytm podziału środków, w tym podział środków dla gmin na dodatkowe zatrudnienie pracowników socjalnych, opracowany został w oparciu o informacje przekazane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Do pobrania: