Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/E.1.1/11

data publikacji: 20-11-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/E.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
Marta Strykowska
Rogoźno
2
Joanna Śmietańska
Poznań
3
Ewa Kromolicka
Przeźmierowo
4
Natalia Szymkowiak
Opalenica
5
Agnieszka Krawczyk
Poznań
6
Katarzyna Wojtaszek
Jerzykowo
7
Łukasz Wajda
Poznań
8
Sandra Kortas – Dorsz
Poznań
9
Anna Pawłowska
Poznań