Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.2/1/11

data publikacji: 20-11-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
Marta Strykowska
Rogoźno
2
Joanna Śmietańska
Poznań
3
Ewa Kromolicka
Przeźmierowo
4
Natalia Szymkowiak
Opalenica
5
Agnieszka Krawczyk
Poznań
6
Anna Osuch
Poznań
7
Katarzyna Wojtaszek
Jerzykowo
8
Łukasz Wajda
Poznań
9
Sandra Kortas – Dorsz
Poznań
10
Anna Pawłowska
Poznań
11
Marcin Gumiński
Poznań