Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/11

data publikacji: 20-11-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
Marta Strykowska
Rogoźno
2
Joanna Śmietańska
Poznań
3
Natalia Szymkowiak
Opalenica
4
Łukasz Wajda
Poznań
5
Sandra Kortas – Dorsz
Poznań
6
Anna Pawłowska
Poznań
7
Marlena Jabłońska
Węglewo
8
Justyna Koper
Kostrzyn
9
Mariola Przybylska
Poznań
10
Jadwiga Skórzewska – Tonder
Buk
11
Jolanta Mikołajczak
Poznań
12
Michał Urbaniak
Poznań
13
Remigiusz Szmajda
Poznań
14
Magdalena Kułek
Poznań
15
Katarzyna Świderska
Luboń
16
Joanna Wawrzyniak – Florek
Poznań
17
Nikodem Pietras
Poznań
18
Beata Skrzypczak
Dębno
19
Przemysław Sobkowiak
Środa Wlkp.
20
Leszek Rymarczuk
Poznań