Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (wnioski na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy)

data publikacji: 21-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy, przekazanych do oceny merytorycznej w ramach wyodrębnionej puli środków, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 16.05 - 19.11.2012 r., w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe.

Do pobrania: