Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Trzecie posiedzenie KOP 6.3

data publikacji: 12-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/6.3/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich odbędzie się w dniach 9 - 10 października 2008 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, należy złożyć go do dnia 30 września br.

Wyniki konkursu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.