Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.3/1/11

data publikacji: 21-11-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.3/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
ANNA ANDRZEJEWSKA
KOZIEGŁOWY
2
DOROTA NOWAK
POZNAŃ
3
MIKOŁAJ STĘPIEŃ
POZNAŃ
4
KATARZYNA KOŁODZIEJ
POZNAŃ
5
JOLANTA MIKOŁAJCZAK
POZNAŃ
6
MONIKA GALAS
LUBOŃ
7
KATARZYNA LENORT
POZNAŃ
8
PRZEMYSŁAW DERENIOWSKI
POZNAŃ
9
MAGDALENA KACZMAREK
POZNAŃ
10
ANNA KUPIDURA
POZNAŃ
11
PAWEŁ CZARNECKI
BYDGOSZCZ
12
ALICJA URBANIAK
POZNAŃ
13
MAŁGORZATA ŚWIĄTCZAK
POZNAŃ
14
HANNA BYSTRA
POZNAŃ
15
MICHAŁ URBANIAK
POZNAŃ
16
REMIGIUSZ SZMAJDA
POZNAŃ