Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/11

data publikacji: 21-11-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
ANNA ANDRZEJEWSKA
KOZIEGŁOWY
2
DOROTA NOWAK
POZNAŃ
3
JOLANTA MIKOŁAJCZAK
POZNAŃ
4
MONIKA GALAS
LUBOŃ
5
KATARZYNA LENORT
POZNAŃ
6
PRZEMYSŁAW DERENIOWSKI
POZNAŃ
7
MAGDALENA KACZMAREK
POZNAŃ
8
ANNA KUPIDURA
POZNAŃ
9
PAWEŁ CZARNECKI
BYDGOSZCZ
10
ALICJA URBANIAK
POZNAŃ
11
MAŁGORZATA ŚWIĄTCZAK
POZNAŃ
12
HANNA BYSTRA
POZNAŃ
13
MICHAŁ URBANIAK
POZNAŃ
14
MIKOŁAJ STĘPIEŃ
POZNAŃ
15
KATARZYNA KOŁODZIEJ
POZNAŃ
16
REMIGIUSZ SZMAJDA
POZNAŃ