Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/2/11

data publikacji: 21-11-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/2/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
ANNA ANDRZEJEWSKA
KOZIEGŁOWY
2
DOROTA NOWAK
POZNAŃ
3
AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA
POZNAŃ
4
REMIGIUSZ SZMAJDA
POZNAŃ
5
JOLANTA MIKOŁAJCZAK
POZNAŃ
6
MONIKA GALAS - PODGÓRECKA
LUBOŃ
7
KATARZYNA LENORT
POZNAŃ
8
PRZEMYSŁAW DERENIOWSKI
POZNAŃ
9
MAGDALENA KACZMAREK
POZNAŃ
10
ANNA KUPIDURA
POZNAŃ
11
PAWEŁ CZARNECKI
BYDGOSZCZ
12
ALICJA URBANIAK
POZNAŃ
13
MAŁGORZATA ŚWIĄTCZAK
POZNAŃ
14
HANNA BYSTRA
POZNAŃ
15
MICHAŁ URBANIAK
POZNAŃ
16
MAGDALENA SITEK
POZNAŃ