Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/11

data publikacji: 21-11-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Projekty innowacyjne, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
ANNA ANDRZEJEWSKA
KOZIEGŁOWY
2
DOROTA NOWAK
POZNAŃ
3
BEATA SKRZYPCZAK
POZNAŃ
4
PRZEMYSŁAW SOBKOWIAK
POZNAŃ
5
NATALIA SZYMKOWIAK
OPALENICA
6
ANNA OSUCH
POZNAŃ
7
AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA
POZNAŃ
8
ANNA ZYDOREK
POZNAŃ
9
MARIOLA PRZYBYLSKA
POZNAŃ
10
MARIUSZ HAŁAS
POZNAŃ
11
JUSTYNA KOPER
POZNAŃ
12
JADWIGA SKÓRZEWSKA -TONDER
POZNAŃ
13
JOLANTA MIKOŁAJCZAK
POZNAŃ
14
KATARZYNA KOŁODZIEJ
POZNAŃ
15
MICHAŁ URBANIAK
POZNAŃ
16
REMIGIUSZ SZMAJDA
POZNAŃ
17
MICHAŁ JANIAK
POZNAŃ
18
MAGDALENA KUŁEK
POZNAŃ
19
KATARZYNA STACHURSKA
POZNAŃ
20
JOANNA WAWRZYNIAK-FLOREK
POZNAŃ
21
NIKODEM PIETRAS
POZNAŃ