Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/E.1.1/11

data publikacji: 21-11-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/E.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
ANNA ANDRZEJEWSKA
KOZIEGŁOWY
2
MICHAŁ URBANIAK
POZNAŃ
3
REMIGIUSZ SZMAJDA
POZNAŃ
4
JOLANTA MIKOŁAJCZAK
POZNAŃ
5
MONIKA GALAS
LUBOŃ
6
KATARZYNA LENORT
POZNAŃ
7
PRZEMYSŁAW DERENIOWSKI
POZNAŃ
8
MAGDALENA KACZMAREK
POZNAŃ
9
ANNA KUPIDURA
POZNAŃ
10
MAŁGORZATA ŚWIĄTCZAK
POZNAŃ
11
HANNA BYSTRA
POZNAŃ