Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/12 (po protestach)

data publikacji: 28-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe, odbędzie się 30.11.2012 r.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został pozytywnie rozpatrzony.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.