Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 7.2.2

data publikacji: 15-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 25-29-09-2008 r. w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

LISTA RANKINGOWA
w ramach Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - projekty konkursowe
  
Lp Nr Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres Średnia ocen
1 7.2.2 Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań 112,5
2 7.2.2 Ekonomia społeczna bo każdy człowiek jest dla nas ważny Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie ul. Szeroka 8, 62-506 Konin 111,5
3 7.2.2 "Efektywni i skuteczni - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej" Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań 107
4 7.2.2 RAZEM BĘDZIE ŁATWIEJ - ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ POZASZKOLNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SIENKIEWICZA 33D/8, 42-500 BĘDZIN 98
5 7.2.2 Ekonomia społeczna szansą dla mieszkańców Wielkopolski. Kampania informacyjna Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu Serafitek 8, 61-144 Poznań 97,5
6 7.2.2 Fundraising - fundament sprawnej organizacji sektora ekonomii społecznej Faber Consulting Sp. z o.o. ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń 94,5
6. 7.2.2 Akademia NGO. Ku profesjonalizacji III sektora. Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. Keplera 4H/3, 60-158 Poznań 94,5
8 7.2.2 Działamy razem - wielkopolskie instytucje ekonomii na rzecz porozumienia Stowarzyszenie Instytut Zachodni Mostowa 27/409, 61-854 Poznań 92,5
9 7.2.2 Razem dla siebie Radio Merkury S.A. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań 92
10 7.2.2 Prospołecznik - wsparcie szkoleniowe instytucji otoczenia ekonomii społecznej "EGO" Centrum Edukacji i Doradztwa - Adam Sikora Szczecińska 74, 91-222 Łódź 89,5
11 7.2.2 WIESZ - promocja Wielkopolskich Inicjatyw Ekonomii SpołecZnej Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno 86
11. 7.2.2 Społeczna Strona Ekonomii. Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. Keplera 4H/3, 60-158 Poznań 86
13 7.2.2 Od wiedzy do działania - rozwój ekonomii społecznej w Wielkopolsce Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin 81
14 7.2.2 Promocja spółdzielczości socjalnej - najlepsza droga wyjścia z bezrobocia i bezdomności Spółdzielnia Socjalna Maxstyl Borówki 4/6, 61-303 Poznań 80,5
15 7.2.2 Działaj ekonomicznie - myśl społecznie - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w Wielkopolsce Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw obywatelskich PISOP Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno 80