Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/8/E.1.1/12 z zakresu projektów z komponentem ponadnarodowym

data publikacji: 28-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 r. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty nr 1/PO KL/8/E.1.1/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 28.11.2012 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia 14.01.2013 r. do godziny 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.