Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/9/E.1.1/12 z zakresu projektów z komponentem ponadnarodowym

data publikacji: 28-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 28.11.2012 r. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty nr 1/POKL/9/E.1.1/12, na projekty z komponentem ponadnarodowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 28.11.2012 r. od godziny 7.30 do dnia 14.01.2013 r. do godziny 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.