Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Działania 7.4

data publikacji: 28-11-2012

                         

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza potencjalnych Beneficjentów (projektodawców) na

Spotkanie informacyjne dotyczące
Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/9/E.1.1/12
na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 3 grudnia 2012 r.
Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, Budynek B, sala 55

Harmonogram spotkania:
13:00-13:30 Rejestracja uczestników spotkania informacyjnego
13:30-15:00 Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Działania 9.2 PO KL z komponentem ponadnarodowym
15:00 Zakończenie

Podczas spotkania zostanie omówiona Dokumentacja konkursowa ww. konkursu oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki PO KL w ramach EFS w roku 2012.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza pytań i przesłanie go na adres infoefs@wup.poznan.pl najpóźniej do dnia 30 listopada 2012 r. do godz. 12:00.

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 30 listopada do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie najpóźniej 30 listopada 2012 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

Pytania zgłaszane podczas spotkania informacyjnego dotyczącego dokumentacji konkursowej w ramach konkursu zamknietego nr 1/PO KL/9/E.1.1/12