Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.3/1/12 – pula skierowana do grupy docelowej z powiatu kaliskiego

data publikacji: 30-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z puli skierowanej dla grupy docelowej z powiatu kaliskiego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 20 września – 17 października 2012 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.3/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Do pobrania: