Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/1/12 (po odwołaniach)

data publikacji: 30-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów po odwołaniu rozpatrzonym pozytywnie, które odbyły się w dniach 22 – 24 października 2012 roku, w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do pobrania: