Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL - projekty systemowe

data publikacji: 30-11-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza ośrodki pomocy społecznej z obszaru województwa wielkopolskiego do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w roku 2013 w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski można składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
od dnia 30 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem WUP w Poznaniu pod
numerem tel.: 61 846 38 70.

Do pobrania: