Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie warsztatowe w dniu 10 grudnia 2012 r.

data publikacji: 03-12-2012

                          

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie warsztatowe (grupę roboczą)

„Wniosek o płatność w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Praca w Generatorze Wniosków Płatniczych)”

Szkolenie odbędzie się dnia 10 grudnia 2012 r.
Miejsce: Wieżowiec Budynku Alfa w Poznaniu przy ulicy Św. Marcin 66 (róg ulicy Gwarnej i ulicy Św. Marcin),
komputerowa sala szkoleniowa nr 13 (I piętro)

Harmonogram szkolenia (2 grupy szkoleniowe):
8:45-9:00 Rejestracja uczestników I grupy szkoleniowej
9:00-12:00 Pierwsza część warsztatów z udziałem I grupy szkoleniowej (w tym przerwa 10:30-10:45) – poziom wiedzy podstawowy
12:00-12:30 Przerwa
12:15-12.30 Rejestracja uczestników II grupy szkoleniowej
12:30-15.30 Druga część warsztatów z udziałem II grupy szkoleniowej (w tym przerwa 14.00-14.15) – poziom wiedzy zaawansowany
15:30 Zakończenie

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Łukasz Wójcikowski – Trener Regionalnego Ośrodka EFS w Kaliszu.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 7 grudnia 2012 roku do godz. 9:00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: