Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drugie posiedzenie KOP 9.2

data publikacji: 16-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że drugie posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego rozpocznie się w dniu 20 października 2008 r.

Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji, tj. do dnia 02 października 2008 r. włącznie.

Wynik konkursu będzie ogłaszony na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.