Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/11

data publikacji: 04-12-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia skład Komisji Oceny Projektów:

Lp.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.
Izabela Przygoda
Poznań
2.
Anna Chmielewska
Swarzędz
3.
Ewa Rybarczyk
Poznań
4.
Monika Józefiak
Poznań
5.
Jan Wilkanowicz
Śrem
6.
Anna Koebsch
Poznań
7.
Jadwiga Skórzewska - Tonder
Buk
8.
Katarzyna Sterczyńska
Luboń
9.
Mariola Przybylska
Poznań
10.
Izabela Biernat
Poznań
11.
Justyna Koper
Kostrzyn
12.
Urszula Pendulak
Poznań
13.
Anna Zydorek
Poznań
14.
Anna Siudyła
Poznań
15.
Ewa Puszkiewicz
Szczecin