Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/11

data publikacji: 04-12-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

LP.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.     
Aldona Gręda
Suchy Las
2.     
Marek Kujawa
Poznań
3.     
Michał Janiak
Strzałkowo
4.     
Joanna Wawrzyniak - Florek
Poznań
5.     
Nikodem Pietras
Poznań
6.     
Małgorzata Juszyńska
Poznań
7.     
Renata Antoniak
Poznań
8.     
Magdalena Kułek
Poznań
9.     
Katarzyna Świderska
Luboń
10.  
Joanna Więcław
Poznań
11.  
Magdalena Grobelna
Luboń
12.  
Sebastian Lasik
Poznań
13.  
Agnieszka Jaskuła
Poznań
14.  
Joanna Drozdek
Luboń
15.  
Beata Skrzypczak
Dębno
16.  
Beata Urbanowicz
Poznań
17.  
Krzysztof Ignaszewski
Poznań
18.  
Piotr Słowiński
Poznań
19.  
Leszek Rymarczuk
Poznań
20.  
Sławosz Ziarkowski
Poznań
21.  
Przemysław Sobkowiak
Środa Wlkp.
22.  
Barbara Chmiela
Poznań
23.  
Marta Pyda
Buk
24.  
Marcin Fiklewicz
Poznań
25.  
Błażej Andrzejewski
Gądki
26.  
Joanna Nowak
Poznań
27.  
Magdalena Kolaj
Poznań
28.  
Grzegorz Gutorski
Poznań
29.  
Justyna Sekulska
Poznań
30.  
Agata Zawrzykraj
Murowana Goślina
31.  
Alicja Łopatka
Koziegłowy
32.  
Grzegorz Jasiński
Poznań
33.  
Ewa Mikołajuk
Szczecin