Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/11

data publikacji: 04-12-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
 1.  
ALDONA GRĘDA
SUCHY LAS
 1.  
MAREK KUJAWA
POZNAŃ
 1.  
MICHAŁ JANIAK
STRZAŁKOWO
 1.  
JOANNA WAWRZYNIAK - FLOREK
POZNAŃ
 1.  
NIKODEM PIETRAS
POZNAŃ
 1.  
MAŁGORZATA JUSZYŃSKA
POZNAŃ
 1.  
RENATA ANTONIAK
POZNAŃ
 1.  
MAGDALENA KUŁEK
POZNAŃ
 1.  
KATARZYNA STACHURSKA
LUBOŃ
 1.  
MAGDALENA GROBELNA
LUBOŃ
 1.  
SEBASTIAN LASIK
POZNAŃ
 1.  
AGNIESZKA JASKUŁA
POZNAŃ
 1.  
BEATA SKRZYPCZAK
DĘBNO
 1.  
BEATA URBANOWICZ
POZNAŃ
 1.  
KRZYSZTOF IGNASZEWSKI
POZNAŃ
 1.  
PIOTR SŁOWIŃSKI
POZNAŃ
 1.  
LESZEK RYMARCZUK
POZNAŃ
 1.  
SŁAWOSZ ZIARKOWSKI
POZNAŃ
 1.  
PRZEMYSŁAW SOBKOWIAK
ŚRODA WLKP.
 1.  
BARBARA CHMIELA
POZNAŃ
 1.  
MARTA PYDA
BUK
 1.  
MARCIN FIKLEWICZ
POZNAŃ
 1.  
BŁAŻEJ ANDRZEJEWSKI
GĄDKI
 1.  
JOANNA NOWAK
POZNAŃ
 1.  
MAGDALENA KOLAJ
POZNAŃ
 1.  
GRZEGORZ GUTORSKI
POZNAŃ
 1.  
JUSTYNA SEKULSKA
POZNAŃ
 1.  
AGATA ZAWRZYKRAJ
MUROWANA GOŚLINA
 1.  
ALICJA ŁOPATKA
KOZIEGŁOWY
 1.  
GRZEGORZ JASIŃSKI
POZNAŃ
 1.  
JOANNA WIĘCŁAW
POZNAŃ
 1.  
JOANNA GOLIŃSKA - GAWROŃSKA
PLESZEW
 1.  
SEBASTIAN SNOP
SZCZECIN
 1.  
URSZULA PRZYSTALSKA
ŚWIEBODZICE