Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/11

data publikacji: 04-12-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

LP.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.     
Aldona Gręda
Suchy Las
2.     
Marek Kujawa
Poznań
3.     
Michał Janiak
Strzałkowo
4.     
Joanna Wawrzyniak - Florek
Poznań
5.     
Nikodem Pietras
Poznań
6.     
Małgorzata Juszyńska
Poznań
7.     
Renata Antoniak
Poznań
8.     
Magdalena Kułek
Poznań
9.     
Katarzyna Świderska
Luboń
10.  
Magdalena Grobelna
Luboń
11.  
Sebastian Lasik
Poznań
12.  
Agnieszka Jaskuła
Poznań
13.  
Beata Skrzypczak
Dębno
14.  
Beata Urbanowicz
Poznań
15.  
Krzysztof Ignaszewski
Poznań
16.  
Piotr Słowiński
Poznań
17.  
Leszek Rymarczuk
Poznań
18.  
Sławosz Ziarkowski
Poznań
19.  
Przemysław Sobkowiak
Środa Wlkp.
20.  
Barbara Chmiela
Poznań
21.  
Marta Pyda
Buk
22.  
Marcin Fiklewicz
Poznań
23.  
Joanna Nowak
Poznań
24.  
Magdalena Kolaj
Poznań
25.  
Grzegorz Gutorski
Poznań
26.  
Justyna Sekulska
Poznań
27.  
Agata Zawrzykraj
Murowana Goślina
28.  
Alicja Łopatka
Koziegłowy
29.  
Grzegorz Jasiński
Poznań
30.  
Ewa Mikołajuk
Szczecin
31.  
Sebastian Snop
Szczecin
32.  
Joanna Gołyńska-Woźniak
Kazimierz Biskupi