Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.3/1/11

data publikacji: 04-12-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.3/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
ALDONA GRĘDA
SUCHY LAS
2
MAREK KUJAWA
POZNAŃ
3
JOANNA WAWRZYNIAK – FLOREK
POZNAN
4
NIKODEM PIETRAS
POZNAŃ
5
RENATA ANTONIAK
POZNAŃ
6
MAGDALENA KUŁEK
POZNAŃ
7
KATARZYNA ŚWIDERSKA
LUBOŃ
8
SEBASTIAN LASIK
POZNAŃ
9
AGNIESZKA JASKUŁA
POZNAŃ
10
BEATA SKRZYPCZAK
DĘBNO
11
BEATA URBANOWICZ
POZNAŃ
12
KRZYSZTOF IGNASZEWSKI
POZNAŃ
13
PIOTR SŁOWIŃSKI
POZNAŃ
14
LESZEK RYMARCZUK
POZNAŃ
15
SŁAWOSZ ZIARKOWSKI
POZNAŃ
16
PRZEMYSŁAW SOBKOWIAK
ŚRODA WLKP.
17
BARBARA CHMIELA
POZNAŃ
18
MARTA PYDA
BUK
19
MARCIN FIKLEWICZ
POZNAŃ
20
JOANNA NOWAK
POZNAŃ
21
GRZEGORZ GUTORSKI
POZNAŃ
22
JUSTYNA SEKULSKA
POZNAŃ
23
AGATA ZAWRZYKRAJ
MUROWANA GOŚLINA
24
ALICJA ŁOPATKA
KOZIEGŁOWY
25
GRZEGORZ JASIŃSKI
POZNAŃ
26
MICHAŁ JANIAK
STRZAŁKOWO
27
MAGDALENA GROBELNA
LUBOŃ
28
MAGDALENA KOLAJ
POZNAŃ
29
JOANNA WIĘCŁAW
POZNAŃ
30
EWA MIKOŁAJUK
SZCZECIN
31
URSZULA PRZYSTALSKA
ŚWIEBODZICE
32
DARIUSZ RUTKOWSKI
SZCZECIN
33
ALDONA KOWALCZYK – RĘBIŚ
CIECISZEW
34
SEBASTIAN SNOP
SZCZECIN