Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.4/1/11

data publikacji: 04-12-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.4/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

LP.
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1.     
Marek Kujawa
Poznań
2.     
Joanna Wawrzyniak - Florek
Poznań
3.     
Nikodem Pietras
Poznań
4.     
Renata Antoniak
Poznań
5.     
Magdalena Kułek
Poznań
6.     
Katarzyna Świderska
Luboń
7.     
Sebastian Lasik
Poznań
8.     
Agnieszka Jaskuła
Poznań
9.     
Beata Skrzypczak
Dębno
10.  
Beata Urbanowicz
Poznań
11.  
Krzysztof Ignaszewski
Poznań
12.  
Piotr Słowiński
Poznań
13.  
Leszek Rymarczuk
Poznań
14.  
Sławosz Ziarkowski
Poznań
15.  
Przemysław Sobkowiak
Środa Wlkp.
16.  
Barbara Chmiela
Poznań
17.  
Marta Pyda
Buk
18.  
Marcin Fiklewicz
Poznań
19.  
Joanna Nowak
Poznań
20.  
Joanna Więcław
Poznań
21.  
Grzegorz Gutorski
Poznań
22.  
Justyna Sekulska
Poznań
23.  
Agata Zawrzykraj
Murowana Goślina
24.  
Alicja Łopatka
Koziegłowy
25.  
Grzegorz Jasiński
Poznań
26.  
Ewa Chudek
Szczecin
27.  
Sebastian Snop
Szczecin
28.  
Joanna Golińska-Gawrońska
Pleszew