Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9/D.1.1/11

data publikacji: 04-12-2012

W związku z zawarciem wszystkich umów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9/D.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Projekty innowacyjne, zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę członków Komisji Oceny Projektów dokonujących oceny merytorycznej wniosków:

Lp
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1
MAREK KUJAWA
POZNAŃ
2
AGNIESZKA JASKUŁA
POZNAŃ
3
JOANNA WAWRZYNIAK – FLOREK
POZNAN
4
NIKODEM PIETRAS
POZNAŃ
5
MAGDALENA KUŁEK
POZNAŃ
6
KATARZYNA ŚWIDERSKA
LUBOŃ
7
BEATA SKRZYPCZAK
DĘBNO
8
LESZEK RYMARCZUK
POZNAŃ
9
PRZEMYSŁAW SOBKOWIAK
ŚRODA WLKP.
10
NATALIA SZYMKOWIAK
OPALENICA
11
ANNA PAWŁOWSKA
POZNAŃ
12
SANDRA KORTAS - DORSZ
POZNAŃ
13
ŁUKASZ WAJDA
POZNAŃ
14
MARLENA JABŁOŃSKA
WĘGLOWO
15
JUSTYNA KOPER
KOSTRZYN
16
MARIOLA PRZYBYLSKA
POZNAŃ
17
JADWIGA SKÓRZEWSKA - TONDER
BUK
18
JOLANTA MIKOŁAJCZAK
POZNAŃ
19
MICHAŁ URBANIAK
POZNAŃ
20
REMIGIUSZ SZMAJDA
POZNAŃ