Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 9.1.1

data publikacji: 16-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 29.07-01.08.2008 r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.1, PODDZIAŁANIA 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Lp.
Miejsce na liście rankingowej
Numer Poddziałania
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba uzyskanych punktów
1
1
9.1.1
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo
Prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jaraczewo
107,5 pkt.
107,5%
2
2
9.1.1
Przedszkole nr 32
z oddziałami integracyjnymi
ul. Przemysłowa 7
62-510 Konin
Otwieramy dzieciom świat-upowszechnienie edukacji przedszkolnej
103,0 pkt.
103,0%
3
3
9.1.1
Fundacja Familijny Poznań
ul. Staszica 15
60-526 Poznań
Twoje przedszkole
97,0 pkt.
97,0%
4
4
9.1.1
Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
62-600 Gniezno
Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier
w szeroki świat
88,0 pkt.
88,0%
5
5
9.1.1
Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-031 Luboń
Niezapominajka - pamiętamy
o najmłodszych
82,0 pkt.
82,0%
6
6
9.1.1
Stowarzyszenie "Uśmiech"
ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Życie da im szkołę-my proponujemy przedszkole
81,0 pkt.
81,0%
7
7
9.1.1
Usługi logopedyczne. Prywatne przedszkole. Violetta Cudak
ul. Lasówki 1/2
62-065 Grodzisk Wlkp.
Maluchy na start
80,0 pkt.
80,0%
8
8
9.1.1
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn
Edukacja przedszkolna na dobry początek
78,5 pkt.
78,5%