Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Belgii poszukuje partnera ponadnarodowego do realizacji projektu

data publikacji: 08-12-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Belgii poszukuje partnera zagranicznego do współpracy ponadnarodowej.

Belgijska organizacja pozarządowa Social Economy Oostende poszukuje partnera do współpracy przy projekcie „Counteracting exclusion and stenghtening the social economy sector” skierowanym do osób nieaktywnych zawodowo oraz organizacji pozarządowych. Główną przesłanką przedsięwzięcia jest zaangażowanie we współpracę przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz lokalnych instytucji/zakładów gospodarowania odpadami na rzecz walki z wykluczeniem oraz wzmocnienia sektora ekonomii społecznej. W ramach projektu przewiduje się przede wszystkim przeprowadzenie badań nad istniejącym know how w zakresie lokalnego zarządzania odpadami, wymianę wiedzy i doświadczeń dot. innowacyjnych działań w ekonomii społecznej, a także przetestowanie nowych praktyk w różnych przedsiębiorstwach i administracji.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od maja 2013 r. do kwietnia 2015 r., natomiast działania ponadnarodowe przewidziane są od września 2013 r. do grudnia 2014 r.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii:

Jef Hostyn
e-mail:
jef.hostyn@telenet.be

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.