Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 9.1.2

data publikacji: 10-12-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych– projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: Na miejsca! Do życia gotowi! Start!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miejska Kościan, Al. Kościuszki 22,
64-000 Kościan
Wartość projektu: 2 011 580 zł
Wartość dofinansowania: 2 011 580 zł
Liczba zdobytych punktów: 101,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.08.2008 r.

Tytuł projektu: Akademia Efektywnej Nauki – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Swarzędzu i Poznaniu Nowe Miasto
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Leader School Karolina Dobek, ul. Wrzesińska 9A,
62-020 Swarzędz
Wartość projektu: 270 570,46 zł
Wartość dofinansowania: 270 570,46 zł
Liczba zdobytych punktów: 103,0 pkt.
Data podpisania umowy: 20-10-2008 r.

Tytuł projektu: Moja szansa na inne życie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile, ul. Kossaka 16, 64-920 Piła
Wartość projektu: 2 106 940,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 106 940,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 92,5 pkt.
Data podpisania umowy: 20-10-2008 r.

Tytuł projektu: ISO w szkole/placówce oświatowej gwarancją wysokiej jakości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: ATC GRUPA Sp. z o.o., ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 966 090,00 zł
Wartość dofinansowania: 966 090,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 92,5 pkt.
Data podpisania umowy: 31-10-2008 r.

Tytuł projektu: Wspieranie rozwoju dziecka poprzez nowoczesne metody pracy
z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie,
ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 537 193,52 zł
Wartość dofinansowania: 537 193,52 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 31-10-2008 r.

Tytuł projektu: Akademia wiary w siebie – Ja też potrafię
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zespół Szkół w Ostrorogu, ul. Jana Ostroroga 14,
64-560 Ostroróg
Wartość projektu: 1 025 199,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 025 199,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 93 pkt.
Data podpisania umowy: 31-10-2008 r.

Tytuł projektu: Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość – zajęcia dla dzieci
i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Miejska Chodzież
Wartość projektu: 3 765 174,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 765 174,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 101,0 pkt.
Data podpisania umowy: 04-11-2008 r.

Tytuł projektu: Shakespeare in school – Warsztaty teatralno-językowe
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych, ul. św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań
Wartość projektu: 183 313,50 zł
Wartość dofinansowania: 183 313,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 96 pkt.
Data podpisania umowy: 31-10-2008 r.

Tytuł projektu: Program pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Lisków
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56,
62-850 Lisków
Wartość projektu: 791 130,00 zł
Wartość dofinansowania: 791 130,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 06-11-2008 r.

Tytuł projektu: Język rosyjski w połączeniu z językiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej - źródłem nowych możliwości poznawczych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich, ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań
Wartość projektu: 633 890,00 zł
Wartość dofinansowania: 633 890,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 99 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2008 r.

Tytuł projektu: Efektywna Nauka drogą do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Leader School Monika Cylwa, ul. Śródmiejska 24,
64-920 Piła
Wartość projektu: 229 703,58 zł
Wartość dofinansowania: 229 703,58 zł
Liczba zdobytych punktów: 102 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2008 r.

Tytuł projektu: PROGRAM Bell – Język angielski dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoła Języków Obcych PROGRAM-Bell Sp. z o.o.,
ul. Fredry 1, 61-701 Poznań
Wartość projektu: 472 348,70 zł
Wartość dofinansowania: 472 348,70 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.11.2008 r.

Tytuł projektu: E-szkoła Wielkopolska – twórczy uczeń
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej,
ul. Poziomkowa 12, 53-007 Wrocław
Wartość projektu: 5 108 503,10 zł
Wartość dofinansowania: 5 108 503,10 zł
Liczba zdobytych punktów: 101 pkt.
Data podpisania umowy: 27.11.2008

Tytuł projektu: Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych młodzieży pochodzącej
z terenów wiejskich
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 57/102, 61-891 Poznań
Wartość projektu: 989 396,00 zł
Wartość dofinansowania: 989 396,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 92 pkt.
Data podpisania umowy: 26.11.2008

Tytuł projektu: Nasza Przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Żerków
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto i Gmina Żerków, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków
Wartość projektu: 422 510,00 zł
Wartość dofinansowania: 422 510,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 100 pkt.
Data podpisania umowy: 06-11-2008 r.

Tytuł projektu: Akademia Efektywnej Nauki – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Śrem
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 275 827,94 zł
Wartość dofinansowania: 275 827,94 zł
Liczba zdobytych punktów: 103 pkt.
Data podpisania umowy: 31-10-2008 r.

Tytuł projektu: Rozwój praktycznych umiejętności uczniów gimnazjów subregionu konińskiego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie,
ul. Makowa 8, 62-502 Konin
Wartość projektu: 992 437,40 zł
Wartość dofinansowania: 992 437,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 92 pkt.
Data podpisania umowy: 13-11-2008 r.

Tytuł projektu: Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
Wartość projektu: 937 283,18 zł
Wartość dofinansowania: 937 283,18 zł
Liczba zdobytych punktów: 93 pkt.
Data podpisania umowy: 01.12.2008

Tytuł projektu: Pierwszy Krok do Kariery
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Złotowski, Al. Piasta 32, 77-400 Złotów
Wartość projektu: 216 550,00 zł
Wartość dofinansowania: 216 550,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 92 pkt.
Data podpisania umowy: 27.11.2008 r.

Tytuł projektu: LET’S GO – program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Dopiewo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: JDJ Bachalski Sp. z o.o., ul. Murawa 31,
61-655 Poznań
Wartość projektu: 791 296,20 zł
Wartość dofinansowania: 791 296,20 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,5 pkt.
Data podpisania umowy: 27.11.2008 r.

Tytuł projektu: Drogowskaz do sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Skalmierzyce
Wartość projektu: 240 430,00 zł
Wartość dofinansowania: 240 430,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 93 pkt.
Data podpisania umowy: 05.12.2008