Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Korekta algorytmu podziału środków na realizację projektów systemowych przez gminy województwa wielkopolskiego

data publikacji: 17-12-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia w załączeniu korektę algorytmu podziału środków na realizację projektów systemowych przez gminy województwa wielkopolskiego w roku 2013  w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Korekta algorytmu wynika z informacji przekazanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, dotyczącej wyników przeprowadzonej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki kontroli w zakresie liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku.

W związku z powyższym, zgodnie z rekomendacją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, skorygowana została pozycja numer 20 przedmiotowego algorytmu. W konsekwencji zmniejszeniu uległa kwota rezerwy przeznaczonej na realizację projektów w partnerstwie.

Do pobrania: