Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Rumunii poszukuje partnera ponadnarodowego do realizacji projektu

data publikacji: 18-12-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Rumunii poszukuje partnera zagranicznego do współpracy ponadnarodowej.

Projekt rumuńskiej organizacji S.C. SERVEL S.R.L. SLOBOZIA, IALOMITA COUNTY pt. Qualifications In demande for young people, w ramach którego poszukiwani są partnerzy zagraniczni do współpracy ponadnarodowej, skierowany jest do młodych osób poniżej 25 roku życia. Ma on na celu wypracowanie standardu współdziałania szkół zawodowych i technicznych z biznesem na rzecz młodych ludzi, podniesienie potencjału partnerów społecznych do podejmowania decyzji zakresie doboru szkoleń niezbędnych na rynku pracy oraz stworzenie ponadnarodowego partnerstwa w zakresie planowania oferty edukacyjnej zgodnej z potrzebami rynku pracy.

Planowane działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in. kampanie informacyjne mające na celu uświadomienie potrzeby organizowania szkoleń praktycznych w przedsiębiorstwach oraz wymianę dobrych praktyk z partnerem ponadnarodowym. W projekcie wskazano na potrzebę współpracy szkół technicznych i zawodowych z przedsiębiorstwami na rzecz dostosowania oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy, w tym wprowadzenia nowych kwalifikacji zawodowych, rozwoju szkoleń praktycznych czy zastosowania innowacyjnych metod nauczania.

Oczekiwane efekty współpracy ponadnarodowej to: wypracowanie wytycznych dla przedsiębiorstw w zakresie organizacji działań z młodzieżą oraz instytucjami publicznymi w zakresie promowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach, wymiana pracowników między partnerami ponadnarodowymi oraz wizyty studyjne, stała współpraca z pracodawcami na szczeblu regionalnym i krajowym oraz z członkami partnerstwa, organizacja konferencji oraz promowanie działań związanych z projektem i jego produktami.

Realizacja projektu planowana jest w okresie od lutego 2013 r. do grudnia 2014 r. W sprawie szczegółów związanych z projektem należy kontaktować się bezpośrednio z organizatorami przedsięwzięcia z Rumunii, wskazanym w fiszce projektowej:

Elena RADU 
e-mail: helen_r59@yahoo.com

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.