Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.3

data publikacji: 12-12-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach
Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu:

Numer konkursu: PO KL/8.1.3/1/12
Tytuł projektu: „As Biznesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Związek Pracodawców WIPH, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań
Wartość projektu: 1 177 355,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 177 355,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt.
Data podpisania umowy: 14-12-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.3/1/12
Tytuł projektu: „PWP – Wielkopolskie Centrum Promocji CSR”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego, ul. Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra
Wartość projektu: 346 105,00 zł
Wartość dofinansowania: 346 105,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 82 pkt.
Data podpisania umowy:08-08-2013 r.

Numer konkursu: 1/POKL/8/E.1.1/12
Tytuł projektu: „PWP CSR wielkopolskiego rzemiosła”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93a, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 681 663,60 zł
Wartość dofinansowania: 681 663,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 103,5 pkt.
Data podpisania umowy: 16-08-2013 r.

Numer konkursu: 1/POKL/8/E.1.1/12
Tytuł projektu: „PWP Indeks CSR dla MSP”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93a, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 433 890,00 zł
Wartość dofinansowania: 433 890,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 109 pkt.
Data podpisania umowy: 16-08-2013 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.3/1/12
Tytuł projektu: „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
Wartość projektu: 424 914,00 zł
Wartość dofinansowania: 424 914,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt.
Data podpisania umowy: 06-12-2013 r.