Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego numer 1/PO KL/7/E.1.1/12 (na projekty z komponentem ponadnarodowym)

data publikacji: 21-12-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego numer 1/PO KL/7/E.1.1/12 (na projekty z komponentem ponadnarodowym), Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 I Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozpocznie się w dniu 21.12.2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.