Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 6.1.2

data publikacji: 25-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 12.09.2008r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

 

Miejsce na liście
Numer Poddziałania
 
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia arytmetyczna ocen
1
6.1.2
Najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy
w Krotoszynie
ul. Rawicka 7b
63-700 Krotoszyn
95,5
2
6.1.2
Pracownicy kluczowi na START
Powiatowy Urząd Pracy
w Nowym Tomyślu
ul. Kolejowa 2
64-300 Nowy Tomyśl
91,5
3
6.1.2
Profesjonalne kwalifikacje
Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrzeszowie
ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
81,5