Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/1/12 (Wyodrębniona pula środków przeznaczona na projekty skierowane wyłącznie do osób powyżej 50 roku życia) - po protestach

data publikacji: 31-12-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów po odwołaniu rozpatrzonym pozytywnie, który odbył się w dniu 5 listopada 2012 roku, w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Do pobrania: